יפוי כוח מתמשך

חוויתם את ההורים כשהם אט אט מזדקנים
וקשה להם לתפקד ולנהל את ענייניהם האישיים הרפואיים והרכושיים?
אתם רוצים להימנע מלהגיע למצב שכזה? אתם יכולים!!!
ייפוי כוח מתמשך הוא הפתרון

על פי תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות יכול היום אדם לחתום על "יפוי כוח מתמשך" ולקבוע כבר מגיל צעיר כיצד ועל ידי מי יטפלו ענייניו כאשר הוא עצמו לא יוכל לטפל יותר בענייניו מכל סיבה שהיא.

חשוב לדעת שחתימה על יפוי כוח כזה מתאפשרת רק לאחר ש"הממנה" (האדם שחותם על יפוי הכוח) מבין היטב את משמעויותיו, מטרותיו ותוצאותיו.

השירות ניתן על ידי עורכי דין שעברו הכשרה על ידי האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל והם היחידים שמורשים לערוך יפוי כוח שכזה.

למעשה, הממנה בוחר מרצונו החופשי אדם שיטפל בו כאשר הוא יגיע למצב שאינו יכול עוד לטפל בעצמו.

"מיופה הכוח" (האדם שמונה ע"י הממנה) מוסמך לפעול בשם הממנה בכל הקשור לרכושו, לגופו ולבריאותו.

הממנה יכול להפריד את הטיפול בענייניו ולמנות מספר מיופי כוח שתפקידו של כל אחד ואחד הוא לטפל בעניין אחר, למשל – מיופה כוח לעניינים בריאותיים בלבד, מיופה כוח לעניינים רכושיים בלבד ומיופה כוח לעניינים אישים.

מיופה הכוח חייב לפעול על פי הוראות הממנה בלבד שכן חשוב לציין שיפוי הכוח הינו יפוי כוח מפורט מאד ודן בכל העניינים של הממנה מהעיקרי ועד התפל שביניהם.

הממנה יכול למעשה לתת קביעה כללית בכל הנושאים ויכול לפרט לפרטי פרטים מה הם רצונותיו וזאת באמצעות "הנחיות מקדימות".


כמובן שההליך הינו חדש ורק החל להתבצע בשנים האחרונים וברור שעוד יצוצו בעיות רבות שעל בית המשפט יהיה לפתור אותן אבל הרעיון הגדול שעומד מאחורי ההליך הנהדר הזה הוא שמוסדות מדינתיים למעשה "לקחו צעד אחורה" ונתנו לנו האזרחים להחליט מי יהיה מיופה הכוח שלנו לכשנזדקק לו.

ואם שאלתם את עצמכם מי יפקח על מיופה הכוח ויוודא שרצון הממנה אכן מתקיים? אז הסירו דאגה מליבכם כי הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שתפקידם לקבל דיווח ממיופה הכוח על החלטות שקיבל והממנה רשאי עוד להחליט כי מיופה הכוח ייתן דין וחשבון למפקח מטעם האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל.

אז אם אתם רוצים לדאוג לעתיד שלכם ולערוך יפוי כוח מתמשך פנו עוד היום
ותאמו פגישת יעוץ לטלפון 050-259250

דילוג לתוכן